PRODUCT
_______
Organic Matcha, organic green tea powder, finished tea (organic Longjing tea, organic black tea, organic white tea,
organic oolong tea, Organic Jasmine Tea), tea slices